Celtic Supporters Club in Norway

Bli medlem

Celtic Supporters Cub Norway (CSCN) ble startet i januar 1991. Ved inngangen til sesongen 2019/20 hadde supporterklubben ca. 170 medlemmer.
Kontingenten for sesongen 2019/20 er kr. 150,- for hovedmedlemmer uansett om man er bosatt i eller utenfor Norge. Familiemedlemskap koster kr. 50,- og gjelder husholdninger med flere medlemmer, der det ikke er behov for medlemsblad til alle medlemmene. Et familiemedlem vil bli registrert som et offisielt medlem av CSCN og for øvrig ha de samme fordeler et fullt medlemskap gir, men vil altså ikke motta medlemsblader. Eneste krav til familiemedlemskap er at det må være minst ett fullt betalende medlem i husholdningen. 

Som hovedmedlem vil du motta tre utgaver av CSCNs medlemsblad "News From Paradise" pr sesong. I tillegg vil du som medlem av CSCN ha mulighet til å kjøpe billetter på Celtic Park gjennom vår billettordning. Alle som betaler medlemskontingent før 1. september i ny sesong vil motta et personlig medlemskort i plast. 

Innbetaling av medlemskontingent skjer til vår konto: 9380 05 31177. Celtic Supporters Club Norway v/Harald Harsson, Øvre Askerhagen 13, 1383 Asker.
CSCN på Facebook

CSCN på Twitter